Selasa, November 18, 2008

KEHEBATAN SURAH AL-IKHLAS

KEHEBATAN SURAH AL-IKHLAS

"Au zubillah himinashsyaitan nirrajim..bismillahirrahmannirrahim"
Tafsirannya:Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam,Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.Bacalah ayat ini sebelum anda memulakan apa-apa saja kerja kerana dengan bacaan ini akan keluarlah iblis dan syaitan yang berada didalamtubuh kita dan juga di sekeliling kita, mereka akan berlari keluar umpamacacing kepanasan.

Sebelum anda masuk rumah, bacalah ayat di atas,kemudian bacalah surah
Al-Ikhlas (iaitu ayat: Qulhuwallahu ahad.Allahussamad. Lamyalid walam yu-lad. Walam yakul lahu kufuwanahad.) sebanyak 3 kali.Masuklah rumah dengan kaki kanan dan dengan membaca bismillah.Berilah salam kepada anggota rumah dan sekiranya tiada orang di rumahberilah salam kerana malaikat rumah akan menyahut.

Amalkanlah bersolat kerana salam pertama (ianya wajib) yang diucapkan pada akhir solat akanmembantu kita menjawab persoalan kubur.Apabila malaikat memberi salam, seorang yang jarang bersolat akan sukarmenjawab salam tersebut. Tetapi bagi mereka yang kerap bersolat, amalandaripada salam yang diucap di akhir solat akan menolongnya menjawabsalam malaikat itu.

Diriwayatkan oleh Iman Bukhari sabda Nabi Muhammad s.a.w:"Barang siapa membaca Qul huwa"llahu ahad 100,000 kali maka sesungguhnya ia telah menebus dirinya dari Allah, maka menyeru yang menyeru dari pihakAllah di langit dan di bumi.

Kusaksikan bahwa sifulan itu telah menjadi pemendekaan Allah sesungguhnya ia adalah pemerdekaan dari sisi Allah, Sesungguhnya ia adalah pemerdekaan dari neraka".

Inilah yang dinamakan membaca Qulhua"llah ahadsatu hatam yaitu 100,000 kali dengan diwiridkan seberapa ribu kesanggupankitasehari.Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggaldunia,maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia darikesempitankuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasititiansiratul mustaqim lalu menuju ke syurga. (Demikian diterangkan dalamTadzikaratulQurthuby).Rasulullah SAW pernah bertanya sebuah teka-teki kepada umatnya.
Siapakah antara Kamu yang dapat khatam Qur'an dalam jangkamasa dua-tiga minit? Tiadaseorangdari sahabatnya yang menjawab. Malah Saiyidina Ummar telah mengatakanbahawa ianya mustahil untuk mengatam Qur'an dalam begitu cepat. KemudiannyaSaiyyidina Ali mengangkat tangannya.

Saiyidina Ummar bersuara kepadaSaiyidina Alibahawa Saiyidina Ali (yang sedang kecil pada waktu itu) tidak tahu apa yangdikatakannyaitu. Lantas Saiyidina Ali membaca surah Al-Ikhlas tiga kali. Rasulullah SAW menjawabdengan mengatakan bahawa Saiyidina Ali betul. Membaca surah Al-Ikhlas sekali ganjarannya sama dengan membaca 10 jus kitab Al-Quran. Lalu dengan membaca surahAl-Ikhlas sebanyak tiga kali qatamlah Quran kerana ianya sama dengan membaca 30 jus Al-Quran.

Berkata Ibnu Abbas r.a. bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:Ketika saya (Rasulullah SAW) israk ke langit, maka saya telah melihat Arasydi atas 360,000sendi dan jarak jauh antara satu sendi ke satu sendi ialah 300,000 tahunperjalanan.Pada tiap-tiap sendi itu terdapat padang sahara sebanyak 12,000 dan luasnyasetiap satupadang sahara itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padangsahara itu terdapat80,000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surah Al-Ikhlas.

Setelah mereka selesai membaca surah tersebut maka berkata mereka: WahaiTuhan kami,sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yangmembaca surahAl-Ikhlas baik ianya lelaki mahupun perempuan.Sabda Rasulullah SAW lagi:Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya Qul Huwallahu Ahadu itutertulis disayap malaikat Jibrail a.s, Allahhus Somad itu tertulis di sayap malaikatMikail a.s,Lamyalid walam yuulad tertulis pada sayap malaikat Izrail a.s, Walamyakullahu kufuwanahadu tertulis pada sayap malaikat Israfil a.s. Siapa membaca surah Fatihah, al-ikhlas, al-falaq, dan an-annas setiap satu sebanyak 7 kali selepas solat jumaat, nescaya terpelihara dari perkara keji dan segala balahinggalah kejumaat yang berikiutnya.

Jika dibaca 3 surah ini al-ikhlas, al-falaq and an-nass pagi dan petang nescaya tidakmengalami apa-apa kesusahan.Nota:Jika sekiranya kawan-kawan ingin mengumpul saham akhirat, sampaikanlah ilmuinikepada kawan2 yang lain.
Sepertimana sabda Rasulullah SAW 'Sampaikanlah pesananku walaupun satu ayat'. Sesungguhnya apabila matinya seseorang anak Adam itu,hanya 3 perkara yang akan dibawanya bersama:
1) Sedekah/amal jariahnya
2) Doa anak-anaknya yang soleh
3) Ilmu yang bermanfaat yang disampaikannya kepada orang lain.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan